Фирма „Климарк Инженеринг“ ЕООД е специализирана в проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка

 на климатични, вентилационни, отоплителни и слънчеви системи. Екипът има дългогодишен опит в тази 

област, като започва своята дейност през 2001г. в друга фирма. През 2008г. става официално представи-

телство-офис, склад и сервиз на същата фирма в град Бургас. В началото на 2013г. от търговско предста-

вителство става  самoстоятелно дружество със същата дейност под името „Климарк Инженеринг“ ЕООД,

представлявано от инж. Мирослав Стоянов.  През 2014г. фирмата оборудва собствен цех за производ-

ство на въздуховоди и вентилационни съоръжения. Изработват се вентилационни боксове и камери,

рекуперативни блокове, кухненски смукатели, шумозаглушители, филтри, вентилационни решетки,

регулиращи клапи и други.

 

 


Accept Site use cookies